معدن شن و ماسه ماملو
درصد پیشرفت پروژه:
نام معدن: شن و ماسه ماملو
رده ماده معدنی: غیر فلزی – مصالح ساختمانی 
نام ماده معدنی: شن و ماسه
مساحت: ۱.26کیلومتر مربع
ذخیره معدن:    بالغ بر 5.910.000 تن
اهداف طرح:   استخراج و تولید 100.000 تن شن وماسه در سال
محل و موقعيت جغرافيايی: پاکدشت