معدن سنگ تراورتن محلات
درصد پیشرفت پروژه:
نام معدن: تراورتن گلچشمه
رده معدن: سنگ ساختمانی
نوع ماده معدنی: تراورتن
مساحت محدوده معدن: 25.95 کیلومتر مربع
ذخیره معدن: بالغ بر 1.300.000 تن سنگ تراورتن
اهداف طرح: تولید 60.000 تن سنگ تراورتن در سال
محل معدن: استان مرکزی- ما بین محلات و نیم ور-سه راهی باقر آباد- روستای گلچشمه