مجتمع گردشگری، اقامتی، تفریحی و تجاری ویستا توس گرگان
درصد پیشرفت پروژه:
این مجتمع گردشگری با مساحت کل زیربنای 82.000 متر مربع و دارای پارک آبی و هتل می باشد.