مجتمع چند منظوره گلسار رشت
تاریخ شروع: ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این پروژه واقع در شهرستان رشت بلوار گلسار می باشد.
- مساحت زمین پروژه 3071/1 و کل زیر بنای آن 24800 متر مربع می باشد.
- این مجتمع در 16 طبقه و 120 واحد ساخته می شود و کاربری آن اداری- تجاری و مسکونی است.