برج مسکونی زرین
تاریخ شروع: ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
تاریخ اتمام: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
درصد پیشرفت پروژه:
- این برج واقع در تهران خیابان هرمزان می باشد.
- مساحت کل زیربنای برج 51000 متر مربع و کاربری آن مسکونی است.
- برج زرین دارای 33 طبقه شامل 5 طبقه پارکینگ، لابی همکف و 27 طبقه مسکونی می باشد.