ساختمان و عمران

انتخـاب گروه: کلمـه کلیـدی:
ردیف گروه عنوان درصد پیشرفت
1 ساختمان و عمران مجتمع چند منظوره جهان مال مشهد
2 ساختمان و عمران مجتمع تجاری-اداری کوه نور مشهد
3 ساختمان و عمران مجتمع مسکونی هانای مشهد
4 ساختمان و عمران مجتمع تجاری سپیدار رشت
5 ساختمان و عمران مجتمج تجاری نسترن
6 ساختمان و عمران برج مسکونی زرین
7 ساختمان و عمران مجتمع فرهنگی ورزشی هرمزان
8 ساختمان و عمران ساختمان جدید شهرداری دزفول
9 ساختمان و عمران پارکینگ طبقاتی و مجتمع تجاری امام دزفول
10 ساختمان و عمران مجتمع تجاری L رشت
11 ساختمان و عمران مجتمع تجاری- اداری غدیر اصفهان
12 ساختمان و عمران مجتمع تجاری اداری توسکا
13 ساختمان و عمران مجتمع تجاری خورشید کرمانشاه
14 ساختمان و عمران ساختمان جدید شهرداری کرمان
15 ساختمان و عمران مجتمع چند منظوره گلسار رشت
16 ساختمان و عمران مجتمع چند منظوره برلیان کرمان
17 ساختمان و عمران مجتمع مسکونی- تجاری- اداری آتی شهر