کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) توسط شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل

کسب گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) توسط شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل به گزارش روابط عمومی گروه توسعه اقتصاد ملل، این شرکت پس از انجام فرآیند ممیزی خارجی بر مبنای استانداردهای بین المللی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت بهداشت و ایمنی کارکنان ISO 45001:2018 موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  و همچنین گواهینامه سیستم رضایتمندی مشتری ISO 10002:2018 گردید.

(جهت مشاهده گواهینامه‎ استانداردهای گروه توسعه اقتصاد ملل اینجا کلیک کنید)
۱۳۹۸/۰۵/۲۷