زیبا سازه توسگام

نام شرکت: زیبا سازه توس گام

مدیر عامل: ابوالقاسم سیف الهی

شماره ثبت: 38730

تاریخ تأسیس: 1389/04/13

موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 

فعالیت در امور خدمات مشاوره (امکان سنجی، مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرا) مدیریت طرح، مهندسی ارزش، طرح و ساخت، برنامه ریزی و کنترل پروژه، کنترل مهندسی (عمرانی و یا غیر عمرانی)، پیمانکاری مشارکت در ساخت پروژه های عمرانی و غیر عمرانی، مدیریت پیمان و نمایندگی در زمینه های مربوط به: ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها، راههای ریلی، راه آهن، مترو، قطار شهری، پایانه، باند و ترمینال فرودگاه، سیستمهای انتقال هوایی پایه دار و کابلی، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهسازی و عملیات آسفالتی ـ رشته آب در بر گیرنده امور مربوط به بندها، سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، اسکله و سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان ـ تاسیسات شهری شامل خطوط انتقال و نیروگاه تولید برق، گاز، مخابرات عملیات ساختمانی تصفیه خانه های آب و فاضلاب ـ رشته ساختمان: در برگیرنده امور مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه مسکونی و غیر مسکونی نمایشگاه ها، پالایشگاه نفت و گاز و آماده سازی اراضی مسکونی، شهرک سازی ـ عقد قرارداد و اخذ نمایندگی از کارخانجات و شرکتهای تولید و توزیع ابزار، ماشین آلات، مصالح مرتبط با پروژه های صنعتی، بازرگانی و ساختمانی اشخاص حقیقی و حقوقی و بازرگانی ـ خرید و فروش داخلی و خارجی و واردات و صادرات ماشین آلات، ابزار آلات و مصالح مرتبط با پروژه های عمرانی، صنعتی و ساختمانی پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

زمینه فعالیت شرکت:

شناسایی و ابتیاع املاک مناسب جهت احداث ساختمان با کاربری مسکونی، اداری، تجاری و یا بصورت ترکیبی

مشاوره ، طراحی، نظارت و اجرای امور عمرانی (اعم از مسکونی، اداری، تجاری، راهسازی و تأسیساتی در داخل یا خارج کشور)

بررسی و شناسایی موقعیت های سرمایه گذاری و تولید در داخل و خارج از کشور.

انجام خدمات فنی و مهندسی با روش های پیمانکاری یا مدیریت پیمان در سرمایه گذاریهای مشترک