گروه شرکتهای بی ان ام - BNM
نام شرکت: بی ان ام
مدیر عامل: محمد حسن مرادی
شماره ثبت: 26706
تاریخ تأسیس: 1355/08/17
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
خرید و فروش و صادرات و واردات فرآورده های بیولژیک و داروئی و بهداشتی و آرایشی و وسایل و ابزار طبی و آزمایشگاهی و بیمارستانی و جراحی و اقدام به هرگونه عملیات تجاری مجاز
زمینه فعالیت شرکت:
واردات تجهیزات پزشکی 
شرکت‌های همکار:
Martin Group
Ambu
Ansell
Asclepion
Brainlab
Fonar
Fresenius
GRIFOLS
Hamilton Robotic
KLS Martin
Maquet
Masimo
Neovii
Novartis Diagnostics
Ortho Clinical Diagnostics