پیچاب کاوش
نام شرکت: مهندسین مشاور پیچاب کاوش
مدیرعامل: 
شماره ثبت: 127582
تاریخ تأسیس: 1375/11/02
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
انجام خدمات مشاوره و ساخت بطور توام و خدمات مشاوره در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها
تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح‌ها و نظارت بر حسن اجراء
انجام خدمات مشاوره‌ای مربوط به بهره‌برداری و نگهداری
صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج
شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی
اخذ وام از بانک‌های کشور
زمینه فعالیت شرکت:
مشاوره و سرمایه گذاری در امر خرید معادن فلزی و غیر فلزی