نوین پخش توس جاودان

نام شرکت:
نوین پخش توس جاودان
مدیرعامل:
شماره ثبت: 405553
تاریخ تأسیس: 1390/03/21
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
بازاریابی فروش توزیع پخش و بسته‌بندی محصولات صنعتی غذایی آرایشی و بهداشتی در داخل و یا خارج از ایران
انجام امور پشتیبانی بمنظور توزیع محصولات به صورت مویرگی یا توزیع در نمایندگیها و مراکز مصرف
واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیت بازرگانی، حقوقی، اداری مرتبط با آن
اخذ نمایندگی و عاملیت پخش تولیدکنندگان و کارخانجات داخلی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه شرکتها (خصوصا شرکتهای با موضوع فعالیت پخش و توزیع) و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از ایران
خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز برای شرکت
انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی، تجاری، صنعتی، مسکونی و مشارکت با اشخاص و نهاد‌ها در امور مذکور
انجام فعالیتهای مجاز ساخت ساختمان شامل آماده‌سازی طراحی، پیمانکاری، مشاوره فنی و نظارت و مشارکت در ساخت، ارائه مشاوره‌های فنی، اقتصادی و بازاریابی و تهیه گزارشات توجیهی فنی، اقتصادی و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی
اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و هر عملیات دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول اهداف شرکت لازم باشد و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. 
زمینه فعالیت شرکت:
توزیع و پخش