عمران نوین توس جاودان
نام شرکت: عمران نوین توس جاودان
مدیر عامل: علی اصغر فخرائی خسرویه
شماره ثبت: 349462
تاریخ تأسیس: 1388/01/22
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی، تجاری، صنعتی، مسکونی و گردشگری و مشارکت با اشخاص و نهادها در مورد مذکور
انجام فعالیت‌های مجاز توسعه زمین و ساختمان شامل آماده‌سازی طراحی پیمانکاری مشاوره فنی و نظارت مشارکت در ساخت اجاره و توزیع و فروش ارائه مشاوره‌های فنی اقتصادی بازاریاب و مالی تهیه گزارشات توجیهی فنی و اقتصادی مطالعات فنی و تهیه مدارک و مستغلات و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت فوق مرتبط باشد
خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز
سرمایه‌گذاری و مشارکت در تشکیل انواع شرکت‌ها
صادرات واردات و انجام کلیه امور معاملاتی و عملیات تجاری داخلی و خارجی در چارچوب موضوع شرکت
مشاوره به شرکتهای در زمینه تامین منبع مالی
انجام خدمات موردنیاز شرکت‌ها در موارد سرمایه‌گذاری‌های جدید توسعه و تکمیل و برنامه‌ریزی
اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباذی غیر بانکی و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی انجام عملیات دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول به اهداف شرکت لازم بوده و یا در جهت اجرا و تحقق  موضوع شرکت ضرورت داشته‌باشد.
زمینه فعالیت شرکت:
انجام عملیات تأمین و خرید کلیه اقلام سرمایه‌ای زیرمجموعه‌های شرکت گروه توسعه اقتصاد ملل