عمران تکلار
نام شرکت: شرکت ساختمانی عمران تکلار (سهامی خاص)
مدیر عامل : علی محمدی فلاح
شماره ثبت: 19960
تاریخ تاسیس : 1353

موضوع فعالیت : 
- مدیریت و تهیه طرح های شهرسازی، معماری، نقشه های تفکیکی، آماده سازی و دیگر اقدامات اجرایی
- احداث ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی، ابنیه فنی و بلند مرتبه سازی
- تهیه و اجرای طرح های عمران شهری
- عملیات خرید اراضی، تجمیع و تفکیک، آماده سازی، احداث بنا اعم از مسکونی و خدماتی، تولیدی و تجاری در بافت های نو و فرسوده
- سرمایه گذاری، مشارکت، طراحی، مدیریت و اجرای ساختمان و ابنیه فنی و امور مربوط به آنها در خارج از کشور
- انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام از مؤسسات مالی و اعتباری و بانک های داخلی و یا خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه برای اجرای عملیات و فعالیت های مربوط به شرکت در داخل و خارج  از کشور
- عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکت های داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
- تجهیز منابع داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های موضوع فعالیت شرکت و انجام عملیات بازرگانی مربوطه از قبیل انتشار اوراق مشارکت، تشکیل و یا خرید سهام شرکت ها و مؤسسات مالی و اعتباری و واردات و صادرات
- فروش، نقل و انتقال، تهاتر، اجاره و استجاره اموال و مستحدثات موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه
- انجام امور پیمانکاری، و کارگزاری، اجرای طرح های مسکن، ساختمان و ابنیه فنی و شهرک سازی، انبوه سازی و آماده سازی زمین و خدمات و تأسیسات شهری
- کلیه عملیات فنی و عمرانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت شرکت مربوط باشد
- برنامه ریزی و سرمایه گذاری به منظور بهره گیری از فن آوری های نوین در داخل و خارج از کشور با هدف بهینه سازی و ارتقاء کیفیت ساخت و و سازه های مختلف
- انجام عملیات و فعالیت های مطالعاتی و تحقیقاتی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت