صنایع تبدیلی گلستان
نام شرکت: صنایع تبدیلی گلستان(شهره)
شماره ثبت: 340
تاریخ تأسیس: 1351/12/21
مدیرعامل: محمد آریاشاد
موضوع فعالیت:
- کشت و صنعت و انجام هر گونه فعالیت مربوط به تولید، تبدیل، عرضه و فروش محصولات اصلی و فرعی
- تولید صنایع تبدیلی مواد غذایی مثل رب گوجه فرنگی، انواع کنسروهای غیر گوشتی ، ترشیها، شوریها ، کمپوتها و مرباجات 
- اولین تولید کننده میوه و سبزی های منجمد به روش  IQF در ایران
- ایجاد هرگونه صنایع و تأسیسات و مبادرت به صادرات و واردات
- خرید و فروش ماشین آلات و وسایل و مواد و محصولات لازم
- ایجاد، اعطا و یا قبول نمایندگی در داخل و خارج