شرکت سهامی فرش ایران
نام شرکت: سهامی فرش ایران
مدیر عامل: مجید محمدپناه
شماره ثبت: 510
تاریخ تأسیس: 1314/11/14

 خلاصه موضوع فعالیتها:

- ترویج و تولید فرش دستباف بوسیله ایجاد کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز و دادن سفارش به بافندگان، هنرمندان، صنعتگران و انجام کلیه عملیات مربوط به آنها
- تولید، توزیع و واردات انواع مواد اولیه فرش دستباف
- خرید و فروش و تعویض انواع فرش دستباف نو و کهنه
- تهیه، توزیع و فروش انواع طرحهای مورد نیاز فرش دستباف
- سرمایه گذاری در کلیه امور تولید فرش دستباف
- برگزاری و شرکت در نمایشگاههای تخصصی انواع زیرانداز، صنایع دستی و فرش دستباف
- انجام امور پژوهشی و تحقیقات در ارتباط با مواد اولیه و تولید و بازاریابی فرش دستباف