خیام فولاد  نیشابور
نام شرکت: شرکت خیام فولاد نیشابور
شماره ثبت:2760
تاریخ تأسیس:1386/05/10

موضوع فعالیت:

- تولید انواع تیرآهن، ناودانی، نبشی و سایر مصالح فولادی