تأمین مالی توس سرمایه
نام شرکت: تأمین مالی توس سرمایه
شماره ثبت: 447471
تاریخ تأسیس: 1392/10/01
مدیرعامل: محمد ابراهیم زاده
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
انجام کلیه امور اقتصادی تجاری و جذب و تخصیص منابع و سایر فعالیت‌های ذیربط در این زمینه در چارچوب مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران. 
ارائه خدمات مدیریت و مشاور مالی و تامین منابع برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. 
مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در شرکت‌ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت‌های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکت‌های موجود.
اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت‌های شرکت ایجاد، واگذاری و یا حذف نمایندگی‌ها و شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از کشور.
خرید کلیه اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها در جهت ایجاد ارزش افزوده در بازارهای داخلی و خارجی.
استفاده از تسهیلات مالی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌های داخلی و بین المللی.
انجام کلیه امور مجازی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.