تاریخچه

گروه توسعه اقتصاد ملل (سهامی خاص) با نام اولیه شرکت سرمایه‏ گذاری توس امید امین در تاریخ 1389/06/31 بمنظور مدیریت بهینه بخشی از دارایی‏ های مؤسسه اعتباری ملل با شماره ۳۸۵۱۳۲ در اداره ثبت شرکت‏‎ها و مؤسسات تهران به ثبت رسید. این مجموعه که تمام سهام آن متعلق به مؤسسه اعتباری ملل می باشد، در تاریخ 1395/10/10 به "گروه توسعه اقتصاد ملل" تغییر نام داد و با انجام سرمایه‏ گذاری‏ های مستقیم و غیر مستقیم در 8 حوزه کلان اقتصادی مرتبط با موضوع فعالیت، در راستای سرافرازی و آبادانی میهن عزیزمان گام برمی‎ دارد.

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه در قالب عقود اسلامی عبارتست از :
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت‌های دولتی و خصوصی که در امر تولید، خدمات و بازرگانی فعالیت دارند؛
اخذ نمایندگی از موسسات و شرکت‌‌های معتبر داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف مرتبط با موضوع فعالیت شرکت؛
انجام هرگونه عملیات و معاملات مجاز ریالی، خدماتی و تجاری مجاز در ارتباط مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیت‌های شرکت و یا به منظور تسهیل و بهسازی فعالیت‌های شرکت؛
مشاوره در امور سرمایه گذاری و مدیریت واحدهای اقتصادی و سرمایه گذاری‌های انجام شده در قالب قرارداد خدمات مدیریتی؛
انجام سرمایه گذاری که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.